28.05.2018

Делът на електронното пазаруване в България е около 10%

Страната ни изостава по отношение на темповете на растеж на плащанията по електронен път

Още

Горещи