28.10.2016

Какво русо предпочиташ?

Един неполитически анализ за бъдещето на САЩ... и света