23.10.2016

10% от бюджета отиват за бежанци – жилища, училища, лекари...

Общините обаче мълчат, все още няма заявки, че са готови да ги приемат