23.05.2018

Контрольор ще провери счетоводството на Булленд Инвестмънтс между 2013 и 2015 г.

Проверката е поискана от акционера Иво Петров Петров, притежаващ 10,46% от капитала на дружеството

Още

Горещи