22.10.2016

Контрольор ще провери счетоводството на Булленд Инвестмънтс между 2013 и 2015 г.

Проверката е поискана от акционера Иво Петров Петров, притежаващ 10,46% от капитала на дружеството

Още

Аукционът за правата на Булленд инвестмънтс ще се състои на 20 октомври

Компанията ще предложи 8 634 812 броя права, срещу които не са записани акции

Увеличението на капитала на Булленд инвестмънтс започва на 28 септември

Процедурата ще продължи до 11 октомври, а на 20 октомври ще се проведе аукционът за неизполваните права

Булленд Инвестмънтс смалява печалбата с 14% на годишна база през полугодието

Приходите намаляват с 20% в сравнение с първата половина на 2015 г., като основната част от тях са от наеми на притежаваните неземеделски имоти