21.10.2016

До 10% от бюджета може да отидат за бежанци

Мигрантите имат право да получат социални придобивки в българските общини