27.10.2016

Денят на Колумб. Официалната дата на откриването на Америка

Зад едно от епохалните открития в човешката история стоят античното схващане за сферичната форма на Земята и неверните изчисления на учените от XV век.