26.10.2016

Volkswagen може да съкрати персонал чрез схеми за ранно пенсиониране

Висшето ръководство и синдикалните лидери във VW провеждат тежки преговори за бъдещите стратегии и съкращаване на разходите