26.10.2016

Ден на отворени врати в община Тунджа

Потребители от Дневния център за хора с увреждания „Св. Франциск”, село  Веселиново ще посетят днес сградата на община „Тунджа“. Инициативата се провежда по повод Деня на българската община, който се отбелязва на 12 октомври. В същия ден, от 14.00 часа, общината ще посетят ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и потребители от Дневния център за стари хора от село Скалица. Всички те ще имат възможност да се запознаят отболизо с работата на местната власт и да разберат защо на този ден се празну...

Още

600 души от община „Тунджа" ще ползват обществена трапезария

Социалната политика на община „Тунджа" е насочена към осигуряване на по - добри условия за живот на хората в неравностойно положение. С безспорен висок социален ефект са и социалните услуги, свързани с предоставянето на готова храна. От 01 октомври 2016 година, стартира реализацията на четирите проекта, одобрени за финансиране от Фонд „Социална закрила". Проектът се реализира на територията на Община „Тунджа" в 28 населени места до 31 декември 2016 година. Услугата „обществена трапезария" се изпълнява от външни доставчици в партньорство с общин...

Община Тунджа иска 500 000 лв заем

Публично обсъждане за поемане на общински дълг - тип овърдрафт ще се проведе днес в община Тунджа. Предназначението на дълга е за осигуряване на временен недостиг на средства по междинни и окончателни плащания на одобрени проекти, финансирани от национални, европейски и други фондове. Видът на дълга е дългосрочен банков кредит - тип овърдрафт с максимална стойност 500 000лв. С максимален срок на ползване и погасяване на кредита е 42 месеца от сключването на договора за кредит, или до достигане на максимален размер от 83 125лв. за разходи по ...

Търсят се доброволци за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари в община Тунджа

Открита е процедура за набиране на доброволци и създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.в община Тунджа. Право да кандидатства има всяко дееспособно физическо лице навършило 18 години, което има постоянен или настоящ адрес на територията на общината. Документите за кандидатстване се подават в срок до 30 ноември 2016 г. в деловодството на община „Тунджа"....

Фолклорен ансамбъл „Тунджа" с образователни концерти

В продължение на десет дни фолклорен ансамбъл „Тунджа" ще изнасе образователни концерти във всички училища на територията на община „Тунджа". Те ще представят пред малките зрители, богатата душевност на тунджанския народ, прекрасните мелодии и ритми, невероятните танци и красотата на разнообразните костюми, които са умело съчетани в програмата на ансамбъла и придават един своеобразен артистичен колорит - запазена марка на изпълнителите от Фолклорен ансамбъл "Тунджа". През тази година инициативата ще бъде част от кампания на Местната комисия за ...

Проверяват сигналите за умряла риба в Тунджа

Екоексперти извършват извънредна проверка по сигнали за умряла риба по поречието на река Тунджа край Сливен. Наши зрители сигнализираха за проблема в рубриката My News. По-рано други зрители ни изпратиха снимки и видеоматериал от различни места, на които в един от притоците на Тунджа се влива оцветена вода с неясен произход.

Предстои физико- химичен анализ на водата по поречието на река Тунджа, където има сигнал за умряла риба

Извънредна проверка по сигнали за умряла риба по поречието на река Тунджа между селата Самуилово и Крушаре показва, че няма оцветяване на водата или нериятна миризма преди уширения участък За случая са уведомени и служителитe на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в Сливен. При извършения обход и в присъствието на сигналоподател бе установено, че мястото, на което се наблюдават значителни количества умрели риби е уширен участък от река Тунджа между двете села и не съвпада с мястото, за което през миналата седмица бе подаден друг сиг...