28.10.2016

Нуждата от грамотност при онлайн търговията

Онлайн търговията навлиза с пълна сила, но знаем ли своите права?