28.10.2016

Продължава протестът на миньорите в рудник "Бабино"

Протестът под земята в рудник „Бабино“ продължава. Над 100 миньори от вчерашната утринна смяна отказаха да излязат от рудника в знак на протест срещу нередовното изплащане на възнагражденията и готвеното съкращение на 650 души. Петима от тях трябваше да прекратят ефективния протест, след като им прилоша, останалите прекараха цялата нощ под земята. Вчерашните преговори между ръководството на мината и синдикатите не дадоха резултат. В момента в мината, която е собственост на Христо Ковачки, работят 1700 души, като в рудник "Бабино"броят им е 700

Още

Миньорите от рудник "Бабино" получиха ваучерите за храна

Най-вероятно в идния понеделник добивът на въглища в рудник "Бабино" ще бъде възобновен. Днес следобед  в минното дружество бяха донесени ваучерите, които омбудсманът Мая Манолова обеща на хората по време на протестите.  Общият брой на ваучерите е 7678. По 80 лева ще получат 1814-те работещи в частното предприятие. Сред миньорите имаше и такива, които не знаеха за инициативата на обществения защитник на България. Мая Манолова продължава да следи как се изпълнява споразумението между протестиращите и ръководството на мината. Според нея в близките дни трети участък на рудник "Бабино" ще бъде готов за производство, а работата в мината е гарантирана за следващите месеци. Преди два дни миньорите са получили заплатите си за септември, а вчера ваучерите за храна за април. Оказа се не във всички рудници. Това ги кара да са скептични  към обещанията за нормализиране на работата в мината. Репортажа на Кети Тренчева можете да чуете от звуковия файл.

Манолова раздаде ваучери на миньорите от "Бабино"

Омбудсманът Мая Манолова посети „Въгледобив Бобов дол" ЕООД след поетия към миньорите от рудник „Бабино" ангажимент, за да им предостави непотърсени ваучери от националната кампания „Великден за всеки". 1 814 семейства на работещите там ще получат общо 7 678 талона на стойност 153 560 лева, с които ще могат да пазаруват до 31 декември тази година в 5 000 магазина в цялата страна. Ще броят дните на протест на миньорите от "Бобов дол" за платен отпуск Сметката е показа...

Окръжната прокуратура изнесе част от резултатите от проверката в мина "Бабино"

Окръжната прокуратурата в Кюстендил изнесе първоначалните резултати от проверката на рудник "Бабино" след протестите в мината. Установено е, че между ръководството на "Въгледобив Бобов дол" и синдикатите в мината е подписан колективен трудов договор, според който месечните заплати се изплащат на три пъти. Месечните възнаграждения за август са изплатени съгласно договора, но е било забавено изплащането на аванса. Не са изплатени ваучерите за пазаруване, в размер на над 230 хиляди лева от март до август. Проверката е установила още, че не са постъпили по сметка на НОИ дължимите осигурителни вноски на работниците за юли и август.

На миньорите от "Бабино" забавили само част от аванса за август

ОмбудсМая ще дава ваучери на миньори от Бобов дол

36 нарушения в рудник "Бабино"

На 13.10.2016 г. Окръжна прокуратура – Кюстендил се самосезира и възложи проверка по реда на надзора за законност на Дирекция „Инспекция по труда“ – Кюстендил във връзка със стачка на миньорите от рудник „Бабино“ при Мини „Бобов дол“. Докладът за извършената в срок проверка е представен в прокуратурата. Резултатите от нея сочат, че между Ръководството на „Въгледобив Бобов дол" ЕООД, от една страна, СС на КНСБ при „Въгледобив Бобов дол" ЕООД и РОС „Подкрепа" при „Въгледобив Бобов дол" ЕООД, от друга страна, е подписан и действа в сила от 01.07.2016 г. колективен трудов договор. Съгласно чл. 34 от този договор месечното трудово възнаграждение се изплаща на три пъти: аванс между 20-25 число на текущия месец, остатъкът на две равни части: първа част - между 5-10 число на месеца, втора част - след 12 число на месеца, следващ месеца, през който е начислено. Контролните органи установили, че месечните възнаграждения за август 2016 г. са изплатени както следва: авансът е изплатен на два пъти - на 02.09.2016 г. и на 09.09.2016 г., първа част от остатъка - на 07.10.2016 г. и втора част от остатъка - на 13.10.2016 г., тоест забавено е изплащането единствено на аванса за август. При извършени предходни проверки са констатирани нарушения, свързани с неизплащане на трудови възнаграждения на работници и служители от „Въгледобив Бобов дол" ЕООД за март 2016 г. и м. април 2016 г. В ...

Прокуратурата разпространи първите резултати от проверките в "Бабино"

  Прокуратурата разпространи първоначалните резултати от проверката на рудник „Бабино” при Мини „Бобов дол” след като миньори обявиха стачка под земята за неизплатените си заплати буквално преди дни, предаде БГНЕС. На 13 октомври Окръжната прокуратура в Кюстендил се самосезира и възложи проверка по реда на надзора за законност на Дирекция „Инспекция по труда” – Кюстендил във връзка със стачка на миньорите от рудник „Бабино“ при Мини „Бобов дол“. Докладът за извършената в срок проверка е представен в прокуратурата. Резултатите от нея сочат, че между Ръководството на „Въгледобив Бобов дол" ЕООД, от една страна, СС на КНСБ при „Въгледобив Бобов дол" ЕООД и РОС „Подкрепа" при „Въгледобив Бобов дол" ЕООД, от друга страна, е подписан и действа в сила от 01.07.2016г. колективен трудов договор. Съгласно чл. 34 от този договор месечното трудово възнаграждение се изплаща на три пъти: аванс между 20-25 число на текущия месец, остатъкът на две равни части: първа част - между 5-10 число на месеца, втора част - след 12 число на месеца, следващ месеца, през който е начислено. Контролните органи установили, че месечните възнаграждения за август 2016 г. са изплатени както следва: авансът е изплатен на два пъти - на 02.09.2016 г. и на 09.09.2016 г., първа част от остатъка - на 07.10.2016г. и втора част от остатъка - на 13.10.2016г., тоест забавено е изплащането единствено на аванса за август. При извършени предходни проверки са констатирани нарушения, свързани с неизплащане на трудови възнаграждения на работници и служители от „Въгледобив Бобов дол" ЕООД за март и април 2016 г. В тази връзка били издадени предписания за отстраняване на нарушенията, след което заплатите били изплатени. Установени са нарушения при изпълнение на Наредбата за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите в дружеството. Към момента на проверката работодателят не е осигурил ваучерите за храна за месеците март, април, май, юни, юли и август 2016 г, за което неколкократно бил санкциониран. На 12.10.2016 г. са съставени пет акта за установяване на административни нарушения (АУАН) за неизплатени ваучери и един за неизпълнено предписание за изплащане на ваучерите за март с краен срок 30.07.2016 г. Общата сума на дължимите ваучери за периода м. април – август 2016 г. е в размер на 234 770 лв. На 13.10.2016 г. с приемно-предавателен протокол ваучерите за храна на работещите в рудник „Бабино" са получени и е започнало тяхното раздаване. Същите са с общ брой 13 242 и на обща стойност 62 369 лв. На работниците с прекратени трудови правоотношения не са изплащани полагащите се обезщетения. За периода от октомври 2015 г. до август 2016 г. общият размер на тези суми възлиза на 28 428 лв., дължими на 20 работника. За тези нарушения на „Въгледобив Бобов дол" ЕООД от началото на годината са съставени три акта и издадени две наказателни постановления - за нарушение на чл. 222, ал. 3 от КТ и на чл. 220, ал.1 от КТ. Предстои издаването на трето наказателно постановление. При проверката е установено, че по изготвените платежни ведомости за работна заплата за юли и август 2016г. дължимите осигурителни вноски на работниците от Рудник „Бабино" са начислени от работодателя, като ДИТ Кюстендил не разполага с данни дали сумите са постъпили по сметка на НОИ. Рудник „Бабино" попада в списъка на рискови обекти, подлежащи на периодичен контрол с периодичност от 3 месеца за 2016 г., утвърден от Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда“. През 2016 г. са извършени 8 проверки, констатирани са 36 нарушения по спазване на трудовото законодателство и безопасност на труда, дадени са 33 предписания. Нарушенията, които са установили контролните органи, касаят Правилника по безопасността на труда в подземните въглищни рудници. Съставени са два акта за неизпълнени предписания по чл. 415, ал. 1 от КТ от 12.10.2016 г., като дирекцията осъществява непрекъснат последващ контрол за изпълнение на дадените предписания. След запознаване с резултатите от проверката Окръжна прокуратура – Кюстендил предложи на Дирекция „Инспекция по труда“ – Кюстендил да предприемете мерки относно своевременно и законосъобразно приключване на образуваните осем административнонаказателни производства, както и за продължаващ последващ контрол по дадените предписания. В едномесечен срок Дирекцията следва да уведоми Окръжната прокуратура за взетите решения, извършените действия и постигнатите резултати в рамките на проверката на рудник „Бабино“ при Мини „Бобов дол“ по спазване на трудовото законодателство и безопасността на труда.