29.10.2016

Жилище и пари за всеки бежанец

Готови ли са общините да посрещнат новите жители?