24.10.2016

Над половината от българите ходят уморени на работа

Tрайната умора се дължи на различни фактори, един от които е недостатъчният прием на вода