26.10.2016

Даниел Панов: Съюз между университети, общини и болници, за да има кой да ни лекува!

Основната цел на Сдружението на общините е да увеличи събираемостта на данъците, но не да увеличава местните данъци и такси - Г-н Панов, посочете поне две победи на Сдружението на общините през тези 20 години от съществуването на организацията. - За 20 г. Националното сдружение на общините се превърна в символ на единството на местните власти.

Още

Старопрестолният град отбеляза празника на Търновския гарнизон

С факелно шествие, военен ритуал, фолклорна и маршова музика ВеликоТърново отбеляза празника на Търновския гарнизон. Честването му бе възстановенопрез 2015 г., след 68-годишно прекъсване, по инициатива на Съюза на офицерите исержантите от резерва и запаса и с подкрепата на Община Велико Търново иНационалния военен университет „Васил Левски”. Пред паметника „Майка България” кметът Даниел Панов каза, че Търновскиятгарнизон е важна част от славната история на Старата столица и България, отобществения живот и е център на военното образование. „Бълг...