23.10.2016

Има ли връзка между бюджетните дефицити, растежа и безработицата?

Като обща тенденция в страните с по-високи дефицити в ЕС наблюдаваме и по-голяма безработица