28.10.2016

Най-вероятно „Галчев инженеринг“ ЕООД ще прави големия ремонт на НДК

Фирмата е класирана първа от дружеството в процедурата