24.10.2016

Цената на водата тръгва нагоре

Въпросът е с какви стъпки