27.10.2016

Слети почивки, отработване – само в още три евространи

Синдикатите съгласни с условие - годишният отпуск да нарасне