26.05.2018

Осем са кандидатите за отсечката на "Хемус" от "Белокопитово" към Търговище

Индикативната стойност на обществената поръчка е 133 млн. лв. без ДДС

Още

Горещи