24.10.2016

Правителството прие "на подпис" промените в данъчните закони за следващата година

Правителството прие "на подпис" промените в данъчните закони за следващата година. Целият пакет с промени, които се правят през Закона за акцизите и данъчните складове, утре ще бъде разгледан на първо четене в бюджетната комисия в парламента. В частта, засягаща подаването на декларация за доходите на починал близък, има по-детайлно разписване на правата и задълженията на наследниците спрямо първоначалното предложение. Според окончателния вариант, предложен от правителството, се запазва задължението да се подава декларация за доходите на починал близък. За да се улесни процедурата, е разписан срок, в който това трябва да стане, както е и дадена възможност за корекции в случаите, когато близките установят по-късно какви са доходите на починалия. По време на тристранния съвет и работодатели, и синдикати изразиха опасение, че близките няма да могат да установят доходите, които трябва да декларират и върху които трябва да платят данък, ако той не е авансово удържан. Сега финансовото министерство дава възможност това да се установява с акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Останалите ключови промени - за задължителното електронно деклариране на данъците - за бизнеса от догодина, а за останалите - от 2018 г., остават непроменени. Също така се запазва идеята за данъчно облекчение при получаване на всички доходи по банков път и 80% безкасови харчове.

Още

Монтана подписа с французин

Бамба се обвърза до края на сезона

Алтерко кани инвеститорите на уеб конференция седмица преди края на подписката

Събитието е насрочено за 13 октомври от 17 ч., като има и опция за предварително изпращане на въпроси

Правителството прие на подпис без дебати, данъчните закони за догодина

Така в ръцете на депутати остава да изчистят проблемите със задължението да се подават данъчни декларации на починали роднини

Нео Лондон Капитал удължи с 60 дни срока на подписката за публично предлагане

Дружеството ще търси минимум 1 млн. лв. и максимум 12 млн. лв. от повторния си опит за излизане на БФБ

Споразумение с дирекцията по пожарна безопасност и клуба по пожароприложен спорт във Варна подписа РУ

Русенският университет, Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението във Варна и Клубът по пожароприложен спорт в морската столица се договориха за сътрудничество за развиване на инициативността, обществената отговорност, доброволчеството сред студентите и придобиването на екипни умения за действие в кризисни ситуации. Споразумението, подписано от ректора проф. Велизара Пенчева, гл. инсп. Стоян Стоянов – началник сектор Пожарогасителни и спасителни дейности в РД ПБЗН и ст. инсп. Върбан Петков – председател на Управителния съв...

Антоанета Цонева: Най-същественият риск от злоупотреби с лични данни e по време на събиране на подписки

Най-същественият риск от злоупотреби с лични данни на гражданите продължава да e по време на събиране на подписки, това съобщи в интервю за предаването "Преди всички" по програма "Хоризонт" Антоанета Цонева, председател на Института за развитие на публичната среда и член на Обществения съвет към ЦИК: Ние решихме да разработим такъв електронен инструмент, чрез който хората да научат малко повече за правата си. В него сме застъпили около 19 подписки, но най-важното всъщност на днешното събитие е, това че се опитваме да насочим вниманието на гражданите именно в този момент, сега, когато се събират подписи за регистрация на партии за участие в президентските избори и за регистриране на инициативни комитети в информационната кампания за референдума. Точно в този етап – времето преди кампанията, да фокусираме вниманието им върху техните права, върху рисковете и върху възможностите им за реакция.Цонева допълни: Ако гражданин види инициативна група или хора с пункт, които събират подписи в подкрепа на една или друга теза от референдума, инициативен комитет, който иска  да издига кандидат за президент, гражданинът има право да се запознае с това дали събиращият подписи е член на инициативния комитет, защото изискването на закона е, че подпис се полага и се събира в тези хипотези само и единствено от членове на инициативния комитет. Това е така, защото членовете на инициативния комитет са депозирали при учредяване на комитета и неговата регистрация в ЦИК задължителни декларации, които саморъчно подписват, че те трябва да опазват събраните данни и че се съобразяват с всички изисквания на Закона за защита на личните данни, защото инициативният комитет представлява администратор на лични данни, т.е. подписите не могат да бъдат събирани от всеки, а трябва да бъдат събирани само от онези, които са декларирали, че всъщност ще използват тази информация единствено и само за целите на тази инициатива. Копия от тези декларации трябва да бъдат на разположение, ако гражданите ги поискат, за да се запознаят със съдържанието им и от друга страна да знаят, че човекът, пред когото полагат своя подпис и дават съгласие да участват в подкрепата на една или друга инициатива, е именно един от тези хора от инициативния комитет. Тези минимум 21 души са изписани на бланката. Това също е изискване, така че всеки може да се вгледа по-внимателно, когато попълва бланка, свързана с подкрепа на комитета. Цялото интервю с Антоанета Цонева можете да чуете в звуковия файл.