26.10.2016

Омбудсманът Мая Манолова пита „Топлофикация“ колко плаща на юристите си

Омбудсманът Мая Манолова поиска от изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД Георги Беловски справка за размера на присъдените юрисконсултски възнаграждения по съдебни и изпълнителни дела, заведени от дружеството през 2015 г.

Още

100% е ръстът на жалбите към омбудсмана през последната година

За последната година жалбите срещу арбитражните съдилища са се увеличили петорно, а към "Топлофикация – София“ и банките - двойно.  Това отчете омбудсманът Мая Манолова една година след като пое поста на обществен защитник. Манолова посочи, че за разлика от преди, сега проблемите на хората не просто се поставят, а вече се решават. 100% е ръстът на жалбите към омбудсмана през последната година, отчете Манолова: На силните на деня трябва да се диша във врата, за да бъдат спрени безобразията им. Решаваме един, появяват се три нови. Живеем постоянно с усещането за несвършена работа. Мая Манолова не пропусна да коментира и планираните промени в Изборния кодекс за гласуването в чужбина по отношение на броя на избирателните секции там. Според омбудсмана тези законови изменения се правят не в дванайсет без пет, а в дванайсет и една минута, но въпреки това са крачка в правилната посока. Омбудсманът съобщи още, че 7650 ваучера на стойност 153 хил. лева ще бъдат предоставени на семействата на миньорите в рудник "Бабино". Ваучерите са били предназначени за пенсионери в рамките на кампанията "Великден за всеки", но не са потърсени от получателите им.

За последната година жалбите срещу арбитражните съдилища са се увеличили петорно

За последната година жалбите срещу арбитражните съдилища са се увеличили петорно, а към "Топлофикация – София“ и банките - двойно.  Това отчете омбудсманът Мая Манолова една година след като пое поста на обществен защитник. Манолова съобщи още, че 7650 ваучера на стойност 153 хил. лева ще бъдат предоставени на семействата на миньорите в рудник "Бабино". Ваучерите са били предназначени за пенсионери в рамките на кампанията "Великден за всеки", но не са потърсени от получателите им.

Манолова разпъна на кръст „Топлофикация София”

Омбудсманът Мая Манолова поиска от изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД Георги Беловски справка за размера на присъдените юрисконсултски възнаграждения по съдебни и изпълнителни дела, заведени от дружеството през 2015 г., съобщиха от пресцентъра на омбудсмана на Република България.

Съдът бетонира такса „юрисконсулт“

  ВКС решава до 3 месеца за плащането на сградна инсталация Конституционният съд бетонира т.нар такса „юрисконсулт“ по граждански и търговски дела, за чиято отмяна настоя омбудсманът Мая Манолова. КС обаче, след като да отмени практиката за защита по дела на администрацията и фирмите да се присъждат адвокатски хонорари на юрисконсулти. Решението бе взето единодушно вчера. Присъждането на възнаграждение на търговските дружества и на администрацията за защита по дела от собствените им юрисконсулти, които са на заплата и не получават тези пари, беше атакувано в КС от омбудсмана Мая Манолова, която нарече тази практика "такса юрисконсулт". Тя е регламентирана в два текста - в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които приравняват разноските за защита от юрисконсулт с тези за адвокат.   В искането си за отмяната им Мая Манолова посочи, че тези разпоредби противоречат на основни принципи на Конституцията - на правовата държава, за неприкосновеност на частната собственост, за еднакви правни условия на стопанска дейност и за равенство на страните в съдебния процес. Основните аргументи на омбудсмана бяха, че, когато за юрисконсулт се присъжда възнаграждение като на адвокат, това не са реално направени разноски а именно тях бива осъдена да плати загубилата страна. Освен това юрисконсултът е служител на трудов договор и му се дължи заплата, което няма никаква връзка със стойността на предмета на делото, което пък в повечето случаи е основа за изчисляване на адвокатския хонорар. Членовете на КС обаче не са видели противоречие на текстовете в ГПК и ДОПК с Конституцията. В решението си те отхвърлят твърденията на Манолова за погазване на основни конституционни принципи. КС посочва още, че наистина юрисконсултите работят по трудово или служебно правоотношение и получават заплата, но това не означава, че те не трябва да получават хонорари за явяването си по дела като всички други адвокати. Конституционните съдии дори посочват, че всъщност, ако страна бъде лишена от разноски за процесуална защита при позитивен развой на съдебното дело само поради обстоятелството, че е представлявана от юрисконсулт на заплата и това би било нарушение на правото на защита и на правовата държава В същото време от вчера започна да тече 3-месечен срок, в който гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) се очаква да се произнесе с тълкувателно решение по друго искане на омбудсмана – за отпадане на т.нар такса „сградна инсталация“, която се начислява и на абонати, отказали се от това да ползват парно. „Икономическата ситуация в страната е такава, че за хиляди българи плащането на 60-80 лв. такса за сградна инсталация е проблем“, заяви Манолова в изказването си по време на заседанието на Общото събрание на Гражданската колегия при ВКС. „От първия момент на встъпването ми в длъжност буквално съм засипана от жалби на граждани, които се оплакват от високите сметки за парно, от качеството на услугата, от високомерното и често арогантно отношение на Столичната топлофикация към клиентите ѝ. И особено – от невъзможността им като потребители да се откажат от ползването на услугата. И наистина е така. Разводът със Столичната топлофикация е практически невъзможен”, посочи Манолова. Според нея при делата за плащане на такса сградна инсталация трябва да се прилага правилото, че непоискана услуга не се плаща. „В този смисъл е и Европейското право и практиката на съда на Европейския съюз”, посочи още в пледоарията си общественият защитник. След като изслуша всички страни, Общото събрание на гражданската колегия на ВКС се оттегли на съвещание, а срокът за постановяването на тълкувателното решение, от дата на отправянето на въпроса, е 3-месечен.   Адвокати ще съветват безплатно бедни по телефона Пленумът на ВСС единодушно гласува положително становище на предложенията за промени в Закона за правната помощ, които разширяват нейния обхват. Според измененията граждани с доходи под линията на бедност ще ползват безплатна правна помощ. Всеки ще може да получи юридическа консултация в регионалните центрове на Националното бюро за правна помощ, ако докаже с документ, че месечният му доход не превишава определената за страната линия на бедност и след като се вземат предвид имотното, здравословното и семейното му състояние. Целта е да стане по-лек достъпът до правосъдие на хора в отдалечени селища, трудноподвижни, самотни, без адрес и бедни пенсионери. В закона се регламентира и вече съществуващият безплатен национален телефон за първична правна помощ – 0700 18 250. На него всеки работен ден от 9 до 17 ч. дежурят адвокати, които дават 15-минутни безплатни консултации на граждани. Телефонът, както и регионалните центрове за правна помощ във Видин и Сливен бяха въведени пилотно през 2013 г. по проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм. Дейностите бяха насочени в помощ на хората от уязвими социални групи и за защита на техните права и интереси. Досега тези дейности бяха по проекти, с измененията ще бъдат финансирани от бюджета, обясниха преди гласуването си кадровиците на Темида.

Мая Манолова пледира за отпадане на такса „сградна инсталация“ пред ВКС

„Дойдох да обоснова искането си и да защитя позицията, че гражданите имат право на избор, дали да ползват парно или не, или дали изобщо да имат отношения с „Топлофикация“ или не“. Това каза омбудсманът Мая Манолова след заседание на Върховния касационен съд (ВКС) по тълкувателно дело №2/2016 г., образувано по нейно искане,

Манолова с 6 стъпки срещу монопола на топлофикационните дружества

За новия рунд в битката ми с "Топлофикация" съм набелязала шест стъпки, които започвам през новия отоплителен сезон, който съвпада и с новия политически. Това заяви омбудсманът Мая Манолова в сутрешния блок на БНТ. Делото за отпадане на такса "сградна инсталация", заведено по жалбата й ще бъде гледано на 29 септември. "Също така ще чакам решението на конституционния съд относно жалбата ми срещу начисляването на големи суми за юристконсултски услуги. Искам да отпадне и забраната за демонтаж на р...