21.05.2018

Туристическия бизнес осигурява работа на 170 000 души

  Близо 170 000 души са заети в туристическия бизнес в България през тази година. Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на дискусия за кадрите в туризма, пише БГНЕС. Русинова посочи, че за нея двата ключови въпроса са доколко България има обезпечени кадри в туристическия сектор и до колко те са подготвени. Според нея темата за липсата на кадри касае не само туризма, а и доста сектори в икономиката. Не трябва да подценяваме възможността, че България като страна-членка на ЕС може да се ползва от свободното движение на хора в Съюза и възможността на привличане на кадри от трети страни в България, които да работят в определени сектори. „Тук въпросите също са много – заплащането, подготовката, нуждата на кадрите. Една от стъпките, които Министерство на труда предприе в последните няколко месеца е доработване на подзаконова нормативна уредба към Закона за трудовата миграция и мобилност. В нея ще се разписани правилникът и стъпките за възможността граждани от трети страни да работят в България. Имаме добра координация с всички институции по отношение на издаване на разрешителните”, заяви Русинова. Тя разясни, че за пръв път разрешителните за сезонна заетост до 90 дни ще даде възможност част от туристическия сектор да наеме персонал от Молдова, Украйна. „Всички ние се нуждаем от високо качество на услугите в туристическия сектор и общите усилия в тази насока заедно са представителите на бизнес в следващите години ще дадат резултат”, убедена е Зорница Русинова. Тя подчерта, че не е въпрос на регулация, а по-скоро на финансово подпомагане и създаване на инициативност на работодателите да обучат персонала си, защото не винаги фирмите могат да отделят ресурс за това. „През следващите 2 месеца предстои отваряне на 3 схеми, насочени към работодатели, които са свързани с квалификация на персонал на обща стойност близо 100 млн. лв. Даваме възможност на три подхода, които може да имате към обучението на персонала си. Всяко едно предприятие ще може да кандидатства. Отделили сме 30 млн. лв. за т.нар. гъвкава схема за обучение и заетост и за пръв път фирмите ще могат да кандидатстват.”, обясни министърът на труда. Тя допълни, че работодателите ще могат да обучават свои служители, ще привличат неактивни хора, според програми, които са специфични за даден сектор. 

Още

Горещи