24.10.2016

Глобяват некоректните търговци според оборота им

Всяка десета жалба в КЗП е за онлайн пазаруване