27.10.2016

Енергийната ефективност в света расте въпреки пресищането с евтин петрол

Енергийната интензивност в глобален мащаб се е понижила с 1,8% през миналата година