22.05.2018

Намираме лесно пътя към библиотеката с фондация „Глобални библиотеки“

„Нашата цел е да припомним на хората, че съществува един обществен ресурс, какъвто е библиотеката, който може да им даде възможност за знание, за информация, за комуникация, и по-малко четящите и нечетящите като видят този знак, отново да намерят пътя към библиотеката“ – поясни Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки“, която започна поставянето на указателни табели към библиотеките, включени в мрежата на фондацията. По проект „Пътят към библиотеката“ ще бъдат обозначени 650 обществени библиотеки в 165 общини. Поставянето на табелите започна от община Дулово, област  Силистра, където има 11 читалищни библиотеки в мрежата на „Глобални библиотеки“. Каква е световната практика, повече за проекта „Пътят към библиотеката“ и за това какви конкурси на фондацията са активни в момента и как да се подготвите за тях, чуйте в интервюто, което даде за „Артефир“  Спаска Тарандова.

Още

Горещи