20.10.2016

Само девет свободни места за висшисти са обявени в "Бюро по труда" - Кюстендил

Само девет свободни места за висшисти са обявени в „Бюро по труда”-Кюстендил, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Търсят се експерти по устройство на територията и по контрол на строителството и въвеждане в експлоатация. Обявено е свободно работно

Още

140 работни места са заявени в Бюро по труда- Кюстендил

140 работни места са заявени през месец август на територията на дирекция „Бюро по труда"-Кюстендил. От тях на първичен трудов пазар 124 работни места и по програми за заетост - 16 работни места. Най-много от заявените свободни работни места са в преработващата промишленост, транспорт, хотелиерство и образование. На територията на района, обслужван от Д"БТ" Кюстендил през м. август са постъпили на работа 224 безработни лица, от тях: 163 /72.8%/ са започнали работа на първичен трудов пазар, по насърчителни мерки и програми за заетост - 61 ...

Безработица от 11, 3% отчете Бюро по труда- Кюстендил

Равнище на безработицата от 11, 3 % за месец август 2016 година, отчитат от Бюро по труда- Кюстендил. Броят на регистрираните безработни е 2 998 души. В сравнение с юли, безработните са се намалили с 34 лица /1.1%/, а равнището на безработица се е намалило с 0.1 пункта. • Община Кюстендил - 2860 лица и равнище на безработица -11.1 %• Община Невестино - 96 лица и равнище на безработица - 15.6 %• Община Трекляно - 42 лица и равнище на безработица - 23.3 % Структурата на регистрираните безработни лица по професионален признак е следната:...

149 безработни са започнали работа през юли чрез Бюро по труда- Кюстендил

59 работни места на първичен трудов пазар и 89 по програми за заетост са заявени през месец юли на територията на Бюро по труда- Кюстендил. Най-много от заявените свободни работни места са в преработващата промишленост, търговия и ремонт, транспорт и хотелиерство. На територията на общините Кюстендил, Невестино и Трекляно, обслужван от Бюро по труда- Кюстендил през месец юли са постъпили на работа 149 безработни лица, от тях: 135 / 83.5% / са започнали работа на първичен трудов пазар, по насърчителни мерки и програми за заетост - 14 лица...

212 души са започнали работа през юни чрез Бюро по труда- Кюстендил

307 работни места са били заявени на първичен трудов пазар в Бюро по труда- Кюстендил, през месец юни. По програми за заетост работните места са били 24. Най-много от заявените свободни работни места са в преработващата промишленост, търговия и ремонт, транспорт и хотелиерство. На територията на района, обслужван от Бюро по труда- Кюстендил през м. юни са постъпили на работа 212 безработни лица, от тях: 177 /83.5%/ са започнали работа на първичен трудов пазар, по насърчителни мерки и програми за заетост - 35 лица....

152 работни места са заявени през месец май в бюро по труда Кюстендил

През месец май на територията на Д"БТ" Кюстендил са заявени на първичен трудов пазар 120 работни места и по програми за заетост - 32 работни места. Най-много от заявените свободни работни места са в преработващата промишленост, търговия и ремонт, транспорт и хотелиерство. На територията на района, обслужван от Д"БТ" Кюстендил през месец май са постъпили на работа 239 безработни лица, от тях: 216 /90.4%/ са започнали работа на първичен трудов пазар, по насърчителни мерки и програми за заетост - 23 лица....

Огромен интерес към трудовата борса в Кюстендил

141 свободни работни места бяха обявени от 14 работодатели на трудова борса в Кюстендил. На трудовата борса, която се организира от Дирекция „Бюро по труда" - Кюстендил, фирмите имат възможност да представят дейността си и възможностите за наемане на работници и служители . Участваха близо 250 души, регистрирани като безработни и активно търсещи работа. Обявените свободни работни места са в сферата на хотелиерство, строителство, шивашка промишленост, куриерски услуги. Традиц...