23.05.2018

Общините подадоха 925 проекта за инвестиции в инфраструктура по ПРСР

Консултанти сигнализират за пропуски в прилагането на подмярка 7.2 към Програмата за селските райони

Още

Горещи