11.12.2017

Общините подадоха 925 проекта за инвестиции в инфраструктура по ПРСР

Консултанти сигнализират за пропуски в прилагането на подмярка 7.2 към Програмата за селските райони

Още

Горещи