23.05.2018

Деца с детска церебрална парализа могат да кандидатстват за прием в детска градина "Брезичка"

Деца с детска церебрална парализа и различна степен на аутизъм могат да кандидатстват за прием в 99-а детска градина "Брезичка" в София. От тази учебна година в градината има сформирана група за деца със специални образователни потребности. Екипът на 99-а детска градина е работил по проект "Приобщаващо образование и равен достъп" към Министерството на образованието, разказва директорът Иванка Харбалиева.В момента тръгваме със собствени сили. В групата работи и ресурсен учител, и логопед, и психолог. Нашата цел е така да помогнем на тези деца, че те да могат да влезнат и да се адаптират в общообразователните групи.Искра Илиева, ресурсен учител:Колкото по-рано се приеме проблемът, толкова по-добре е за детето.Любка Балевска, логопед в 99-а детска градина:Децата при нас изцяло са с проблеми в комуникацията, с езиков дефицит. Работим и върху разбиране, и върху говор, дишане, артикулация, абсолютно всички компоненти.Резултатите се постигат бавно, казва логопедът Любка Балевска и ни показва как работи с децата.

Още

Горещи