26.10.2016

Десетгодишни момичета са принуждавани да се омъжват

Малтретирането на момичета е най-силно изразено в Субсахарска Африка, но се случва и в САЩ, Германия и Великобритания