21.10.2016

700 млн. момичета по света са сключили брак, преди да навършат 18

Десетгодишни са принуждавани да се омъжват заради бедност и кризи