24.10.2016

Септември (София) набира деца от 5 до 15 години

Клубът разполага с новоизградена база