28.10.2016

"Албена инвест холдинг" АД се влива в "Албена" АД

„Албена  инвест холдинг” АД се влива в „Албена” АД, решиха акционерите на двете дружества на извънредни общи събрания на дружествата. Цялото имущество на преобразувящото  се дружество „Албена инвест холдинг” АД преминава към приемащото дружество „Албена” АД, което става правоприемник на това имущество, а „Албена инвест холдинг” АД се прекратява без ликвидация, гласуваха още акционерите. "Това решение ще доведе до опростяване на управлението на компанията, по-бързо вземане на решения с по-малко разходи и особено важно е, че ще се концентрират на...

Още

Акционерите одобриха вливането на Албена инвест холдинг в Албена АД

Дейността на бившия приватизационен фонд ще бъде прекратена без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане

КФН даде зелена светлина за вливането на Албена Инвест Холдинг в Албена

Предстои свикване на извънредно общо събрание на двете дружества, на което ще се вземе решение за преобразуването

78 хил. безплатни подаръка

Само за две седмици между 500 и 1 000 нови лица са купили по 1 акция на Албена инвест холдинг АД, за да изкарат по около 40 лв. при вливането в Албена АД

По-голям оборот и повече сделки на БФБ в петък

Агрия груп холдинг АД и Албена Инвест Холдинг АД формираха по-голяма част от оборота