26.10.2016

Един квартал - един цвят, ще се случи ли

Подготвя се нов закон, който трябва да въведе еднакъв цвят на сградите във всеки от кварталите на София