28.05.2018

26 книги и 8 брошури са издадени в областта през 2015 г.

26 книги с тираж 8 000 екземпляра и 8 брошури с тираж 5 000 са издадени в област Кюстендил през 2015 г., съобщават от Статистическо бюро- Кюстендил.В сравнение с предходната година през 2015 г. в областта броят на издадените книги и брошури се увеличава с 12 (54.5%), докато средният тираж намалява от 409 през 2014 г. на 382 през 2015 г., или с 6.5%.През 2015 г. в област София (столица) са издадени преобладаващ брой от книгите и брошурите в страната - 6 160 заглавия, или 66.1%. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой из...

Още

Горещи