22.05.2018

Еврогрупата даде позитивна оценка на реформите в Гърция, но задържа част от предвидените в последния транш средства

Еврогрупата приветства прилагания от гръцките власти пакет от необходимите 15 реформи, заложени в първия преглед на спасителна финансова програма на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС). След проведената в понеделник среща финансовите министри от еврозоната  похвалиха гръцките власти за приетите необходими по-нататъшни мерки за реформиране на пенсионната система и на енергийния сектор, за укрепване на банковото управление, за цялостното създаде на нова независима Приходна агенция и усилията за продължаване на програмата за приватизация. Изпълнението на основните стъпки проправя пътя за Съвета на директорите на ЕМС да одобри отпускането на 1,1 млрд. евро от останалите средства по втория транш от договорената финансова помощ за нуждите на обслужване на гръцкия дълг, заяви Еврогрупата. В същото време обаче финансовите министри от еврозоната оставиха блокирани 1,7 млрд. евро от подлежащите на изплащане на Гърция общо 2,8 млрд. евро по настоящия транш от помощта и отбелязаха, че тяхното превеждане може да се осъществи на по-късен етап, след като бъдат обсъдени последните финансови показатели и параметри за септември. Еврогрупата признава, че е постигнат значителен напредък по отношение на изчистването на нетните просрочени задължения и събирането на приходи през юли и август, но все още не разполага с данните за септември, които ще бъдат налице по-късно този месец. Положителна оценка за оформянето на нетните просрочени задължения на Гърция ще проправи пътя за Съвета на директорите на ЕМС да одобри допълнително освобождаване на 1,7 млрд. евро от финансова помощ, като тези средства ще бъдат отпуснати в специална сметка, за да се използват за изчистване на просрочия. Сега вниманието на Еврогрупата ще насочи към следващите етапи от гръцката програма на Европейския механизъм за стабилност. В тази връзка, финансовите министри от еврозоната призовават гръцките власти да засилят работата си с международните институции относно мерките, необходими за своевременно завършване на втория преглед на спасителната програмата, като в същото време те приветстват намерението на институциите за тяхното завръщане в Атина към средата на октомври. Досега еврозоната предостави на Гърция 33,5 млрд. евро от договорената миналия август трета спасителна програма в размер до 86 млрд. евро. От първият транш на помощта все още не са изплатени 2,8 млрд. евро, като одобрените в понеделник от Еврогрупата 1,1 млрд. евро ще бъдат предоставени на Атина в рамките на следващите две седмици - към 24-ти или 25-и октомври, когато ще се проведе срещата на Съвета на директорите на фонда ЕМС. На същата среща на ЕМС ще се обсъди и евентуалната дата за отпускане на останалите от първия транш 1,7 млрд. евро.

Още

Горещи