15.12.2017

ФНИБ АДСИЦ отдаде още 4% от сградата си на Камбаните

Наемател на заведението за хранене е Виктория ЖИ 2011 ЕООД

Още

Горещи