23.10.2016

Сливане на почивни дни – само ако празникът е през уикенда?

Предвижда се неработен ден да е следващият ги понеделник, който няма да се отработва