23.05.2018

Проф. Марчева: Историята ни учи, че на нищо не ни учи

„Политиката за стопанска модернизация в България по време на студената война” е най-новата монография на Илияна Марчева, с която тя става професор. В нея са обобщени изследвания за този период на самата авторка, а разбира се е споделен опита на български и чуждестранни историци. Още преди читателят да се е задълбочил над книгата, няма как да не му направят впечатление рецензентите – проф. Димитър Луджев, доц. Даниел Вачков, проф. Искра Баева, проф. Витка Тошкова и проф. Владимир Огнянов. Това са водещи имена на личности, изследващи българската ...

Още

Горещи