26.10.2016

АЕЦ "Козлодуй" объркала търг за 4 млн. лв.

24 часа Дълги почивни дни, само ако се падат през уикенда Дълги уикенди вече да се отпускат само ако националният празник се пада в събота или неделя. Тогава неработен ще е и следващият ги понеделник. Тази промяна в Кодекса на труда подготвя социалното министерство, научи “24 часа”. Това става след настояването на бизнеса да се премахнат дългите почивки и отработването в събота. Труд Да избегнем нов позор с Кр. Георгиева Някога Уинстън Чърчил беше казал, че дипломацията е да кажеш на някого да върви по дяволите и той да попита как се стига до ада. Нещо такова се получи с номинацията на Кристалина Георгиева. Германия и Франция искаха да разкарат българката от поста еврокомисар по бюджета, който след референдумът за Brexit се оказа един от най-важните в ЕК. Подлъгвайки нея и правителството с илюзорни шансове за кандидатура в ООН, те я пратиха по дяволите. Заслепена от кариеризъм и алчност, Георгиева веднага попита как да стигне до ада. Стандарт Синдикатите канят бизнеса на преговори за доходите През тази седмица двата синдиката - КНСБ и КТ "Подкрепа", ще поканят на масата за преговори петте работодателски организации. "Искаме да представим виждането си за излизане от ситуацията с блокираното договаряне на минималните осигурителни доходи", заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. Профсъюзите настояват съвместно с бизнеса да намерят механизъм, по който в бъдеще двете страни да договарят минимални заплати по браншове без...

Още

Консорциумът АО „Русатом Сервис“ - АО „Концерн Росенергоатом“ - (EDF) завърши дейностите по обосновката за удължаване на срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“

  На 25 октомври 2016 г. в АЕЦ „Козлодуй“ се проведе събитие, посветено на приключване на дейностите по договора между АЕЦ „Козлодуй“ и Консорциума АО „Русатом Сервис“ - АО „Концерн Росенергоатом“ - EDF за обосновката за възможността за удължаване на срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“.  В мероприятието взеха участие министърът на енергетиката на България Теменужка Петкова, първият заместник генерален директор и директор на Блока за развитие и международен бизнес на руската държавна корпорация „Росатом“ Кирил Комаров, представители на АЕЦ „Козлодуй“, Българския енергиен холдинг, Агенцията за ядрено регулиране и основни организации, участващи в реализирането на проекта - АО „Русатом Сервис“, АО „Концерн Росенергоатом“, Electricite de France, АО „Атомтехенерго“, ОКБ „Гидропрес“ и „Риск инженеринг“. В рамките на събитието Консорциумът предаде заключителните отчетни документи по проекта. Предавателния протокол подписаха изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев и генералният директор на АО „Русатом Сервис“ Евгений Салков.  Резултатите от проведените изследвания показаха, че обследваното оборудване, строителните конструкции и системи се намират в работоспособно състояние и, отчитайки съществуващата система за техническо обслужване и ремонт, могат безопасно да бъдат експлоатирани до 2047 г. при условие, че се извършат дейностите по управление на ресурсните характеристики. АЕЦ „Козлодуй“ е единствената АЕЦ в България и основен производител на електроенергия в страната, осигуряващ повече от една трета от общия годишен обем от производството на електроенергия. В момента в АЕЦ „Козлодуй“ работят Пети и Шести енергоблок с реактори ВВЕР- 1000/320 с обща енергийна мощност 2000 мегавата. Енергоблоковете са въведени в експлоатация съответно през  1987 г.  и 1991 г. Срокът на експлоатация на енергоблоковете е определен от проекта за АЕЦ и е 30 години. Сроковете на действие на лицензите на Пети и Шести енергоблок изтичат през  2017 г. и 2019 г. През 2012-2014 г. от консорциума  ОАО „ Концерн Росе нергоатом“ –  EDF (Франция) бе извършено комплексно обследване и оценка на фактическото състояние на остатъчния ресурс на конструкциите, системите и компонентите на Пети и Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ – първи етап от проекта за удължаване на срока на експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“. В резултат на изпълнените дейности от първия етап на проекта по удължаване на срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ бе разработена Програма за подготовка за удължаване на срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“, в която са планирани мерки за реализиране на втория етап на проекта. Съществена част от целия обем на дейностите в съответствие с Програмата е включена в обхвата на договора между АЕЦ „Козлодуй“ и Консорциума  АО „ Русатом Сервис“ –  ОАО „ Концерн Росе нергоатом“  - EDF (Франция).  Лидер на Консорциума е  АО „ Русатом Сервис“ – компания-интегратор на общото сервизно предложение на предприятията на руската държавна корпорация „Росатом“. За организиране на изпълнението на дейностите,  АО „ Русатом Сервис“ регистрира на територията на България свой филиал. Филиалът на  АО „ Русатом Сервис“ се намира на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. В рамките на консорциума  АО „ Русатом Сервис“ е основен изпълнител на дейностите и представлява консорциума при официалните комуникации с АЕЦ.  АО „ Русатом Сервис“ привлича за изпълнение на дейностите подизпълнители, осъществява организацията по изпълнение на дейностите и управлението на проекта. Другите членове на Консорциума -  ОАО „ Концерн Росе нергоатом“  (оператор на всички руски централи - общо 34 енергоблока ) и EDF  (оператор на всички френски АЕЦ, 58 енергоблока ), както и експлоатиращите организации на двете страни, осигуряват прилагането в проекта на целия натрупан руски и европейски опит по удължаване на срока на експлоатация. „За нас този проект е изключително важен, защото ние прекрасно разбираме колко голяма роля играят действащите енергоблокове на АЕЦ „Козлодуй“ за България и се радваме, че можем да дадем своя принос за осигуряване на енергийната стабилност на страната“, отбеляза Кирил Комаров. „Благодарение на отличното сътрудничество между АЕЦ „Козлодуй“ и консорциума АО „Русатом Сервис“ - АО „Концерн Росенергоатом“ - Electricite de France българското правителство изпълнява успешно един от основните си приоритети в енергийния сектор, а именно продължаване срока на експлоатация на 5-ти и 6-ти блок на атомната централа. Запазването на капацитета на АЕЦ „Козлодуй“ ще гарантира устойчивостта на българската енергийна система“, каза министър Петкова.  Справка: Договорът между АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и Консорциума АО „Русатом Сервис“ - АО „Концерн Росенергоатом“ - Electricite de France за изпълнение на дейностите по разработване на обосновка за удължаване срока на експлоатация на Пети енергблок на АЕЦ „Козлодуй“ до 60 години бе подписан на 29 септември 2014 г. Срокът за изпълнение на договора е 27 месеца. АО „Русатом Сервис“ влиза в електроенергийното подразделение на руската държавна корпорация „Росатом“. Компанията предоставя на чуждестранните АЕЦ с реактори ВВЕР пълния спектър от услуги и доставки, необходими за осигуряване на експлоатацията и ремонта на централите. „Русатом Сервис“ присъства практически във всички страни с действащи АЕЦ с ВВЕР извън пределите на Русия. На пазарите в България, Китай, Иран и Армения АО „Русатом Сервис“ заема лидерски позиции, като се явява основен изпълнител на дейностите по удължаване на сроковете на експлоатация, изпълнението на плановите ремонти и модернизация на оборудването на централите. „Русатом Сервис“ има задграничен поръчков портфейл на стойност около 500 млн. долара. За изпълнение на дейностите по проекта АО „ Русатом Сервис “ е привлякъл следните подизпълнители: 1. АО ОКБ „ ГИДРОПРЕС “ АО ОКБ „ ГИДРОПРЕС “ е главният конструктор на реакторни установки от типа ВВЕР, в това число е и главен конструктор на реакторните установки на Пети и Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ с реактори от типа ВВЕР-100 (модел В-320 ). АО ОКБ „ ГИДРОПРЕС “ е основен изпълнител на дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на реакторната установка. 2. АО „ АТОМТЕХ Е НЕРГО “ АО „А томтех е нерго “ е руският лидер в областта на организацията, управлението и изпълнението на дейностите по въвеждане на АЕЦ в експлоатация. АО „А томтех е нерго “ е основен изпълнител на дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на топломеханичното оборудване и тръбопроводите от първи и втори контур, дизел-генераторните електростанции, транспортно-технологичното оборудване. 3. „Риск Инженеринг“ АД (България) „Риск Инженеринг“ АД е инженерингова компания, която е специализирана в областта на предоставяне на пълния спектър от инженерингови и консултантски услуги в енергийния сектор чрез изпълнение на проекти от национално и международно значение, включвайки оценки и управление на рисковете и надеждността при експлоатацията на сложни проекти в енергийната и химическата промишленост. „Риск Инженеринг“ АД е основен изпълнител на дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на строителните конструкции, в това число и на защитната херметична обвивка и системите за пренапрежение на защитната херметична обвивка. В проекта също така участват: НИЦ „Курчатовски институт“ – научен ръководител на реакторните установки ВВЕР ФГУП ЦНИИ КМ „ Прометей “ – основния изследователски център за проучване на конструкторски материали за обекти от ядрената енергетика. АО „ ОКБМ Африкантов “ ( Нижний Новгород) – притежава съвременни технологии и ноу-хау, заема водещи позиции при създаване на много видове енергийно оборудване Статус: Напълно са завършени дейностите по оценка на техническото състояние и обосновката на остатъчния ресурс на топлообменното, помпеното, транспортно-технологичното и електротехническото оборудване, тръбопроводите и арматурата, строителните конструкции на сградите и съоръженията според резултатите от комплексното обследване. Резултат: обследваното оборудване, строителните конструкции и системи се намират в работоспособно състояние и, отчитайки съществуващата система на техническо обслужване и ремонт (ТОиР), могат безопасно да се експлоатират до 2047 г. при условие, че се извършат дейностите по управление на ресурсните характеристики. Резултатите от дейностите (30 години допълнителна експлоатация) за Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ съответстват на резултатите, получени при удължаването на срока на експлоатация на руските АЕЦ. Многогодишната експлоатация на енергоблоковете с ВВЕР-1000, в това число и в Русия, показва голямата им надеждност и правилността на избраните проектни принципи за осигуряване на безопасност. Общо тези енергоблокове имат повече от 900 реакторни години безаварийна експлоатация Към настоящия момент АЕЦ „Козлодуй“ може да подаде необходимите документи в Агенцията за ядрено регулиране за подновяване на лицензията за експлоатация на Пети енергоблок за нов 10-годишен срок. Договорът между АЕЦ „Козлодуй“ и Консорциума АО „ Русатом Сервис “ – „ Риск Инженеринг “ АД бе подписан на 28.01.2016 г. в рамките на Междуправителствената руско-българска комисия по икономическо и научно-техническо сътрудничество в София. Срокът за изпълнение на дейностите е 30 месеца, а за завършването на дейностите - 31.07.2018 г . Към настоящия момент са разработени методологии и програми за обследване. Изпълнява се ключовата задача за 2016 г. – обследване на техническото състояние на оборудването и тръбопроводите на Шести енергоблок по време на плановия годишен ремонт (октомври-ноември).    

Завърши вторият етап по проекта за удължаване на експлоатацията на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

С подписване на протокол за предаване на заключителните документи за продължаване на срока на експлоатация на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" днес завърши втората фаза на проекта. Протоколът за извършените дейности по обследване на възможностите за удължаване на срока за работа на блока ...

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" може да работи още 30 години

Животът на експлоатация на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" ще може да бъде удължен с още 30 години, но ако бъдат изпълнени допълнителни дейности по модернизацията. Това показва завършената обосновка за удължаване ресурса на 1000-мегаватовия ядрен блок. Тя беше направена от консорциум между "Росатом сервис" - концерн "Росенергоатом", част от руската "Росатом" и френската EDF. Заключителните документи по проекта бяха предадени от обединението на официално събитие, на което присъстваха министърът на...

Животът на 5-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" се удължава с още 30 години

„Удължаването на живота на 5-ти и 6-ти блокове на атомната централа ще гарантира достъп за българските потребители до електроенергия на конкурентни цени. Ще се гарантира и конкурентоспособност за българския бизнес“, каза министър Петкова

Нови 30 години може да работи 5-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“

Срокът на експлоатация на 5-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ може да бъде удължен с още 30 години. Заключителните документи по обследването на блока бяха подписани днес на официална церемония в българската атомна централа. Предавателния протокол подписаха изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев и генералният директор на АО „Русатом Сервис“ Евгений Салков в присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова и зам. генералния директор и директор на Блока за развитие и международен бизнес на руската държавна корпорация „Росатом“ К...

Теменужка Петкова: Ще гарантираме ток на достъпни цени, ако удължим живота на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

Заедно с партньорите от Росатом завършихме успешно работата по дейностите за удължаване живота на 5-и блок на атомната централа в Козлодуй. Двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ произвеждат 33% от енергията в страната, продължаването на тяхната работа е един от приоритетите в енергийния отрасъл за настоящето правителство, съобщава БГНЕС. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на официалното предаване на заключителните отчетни документи по проекта, съобщиха от МЕ. Протоколът подписаха генералният директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев и генералният директор на АО „Русатом Сервис“ Евгений Салков. „Удължаването на живота на 5-и и 6-и на атомната централа ще гарантира достъп за българските потребители до електроенергия на конкурентни цени. Ще се гарантира и конкурентоспособност за българския бизнес“, каза още тя. В събитието участваха още първият заместник генерален директор и директор на Блока за развитие и международен бизнес на руската държавна корпорация „Росатом“ Кирил Комаров, представители на АЕЦ „Козлодуй“, Българския енергиен холдинг, Агенцията по ядрено регулиране и основни организации, участващи в реализирането на проекта - АО „Русатом Сервис“, АО „Концерн Росенергоатом“, Electricite de France, АО „Атомтехенерго“, ОКБ „Гидропрес“ и „Риск инженеринг“. В изпълнение на проекта за продължаване срока на експлоатация на 5-и блок на ядрената централа в Козлодуй, през септември 2014 г. бе сключен договор с консорциум в състав ЗАО “Русатом Сервис”, OAД “Концерн Росенергоатом” и “Електрисите дьо Франс” (EDF). Разработена е обосновка за продължаване на срока на експлоатация на блок 5 на АЕЦ “Козлодуй” до 60 години, анализи, разчети и количествени оценки на остатъчния ресурс на конструкциите, системите и компонентите. След обследване на реактора, окончателните отчети констатират неговата работоспособност и възможността за продълбаване на неговата експлоатация с 30 години. Изготвеният от консорциума анализ ще бъде официално представен в Агенцията за ядрено регулиране заедно с всички останали документи, необходими за подновяване на лицензията на блока. Крайният срок за подаване на документите бе началото на месец ноември 2016 г.