26.10.2016

Бизнес клъстърите – инструмент за повишаване на иновациите и растежа

Изработените са критерии, на базата на които Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия ще може да категоризира клъстърите