23.10.2016

Децата продължават да дебелеят

За последните десет години имаме двойно повече дебели момчета до 5-годишна възраст