24.10.2016

Фермите от бъдещето – без почва, с рафтове, LED осветление...

Обработваемата земя изчезва, идват вертикалните ферми