21.10.2016

Чужд експерт е инспектирал буковите гори в "Централен Балкан", предложени за ЮНЕСКО

Експертът от Международния съюз за защита на природата (IUCN) Елена Осипова е инспектирал вековните букови гори от резерватите на Национален парк "Централен Балкан", предложени за включване като обект от световното природно наследство към ЮНЕСКО, информира пресцентъра на Министерство на околната среда и водите. Експерти от дирекцията Националната служба за защита на природата (НСЗП) са представили пред експерта Националната екологична мрежа и законодателството в областта на...

Още

Международни експерти проверяват буковите гори на „Централен Балкан“

  Експертът от Международния съюз за защита на природата (IUCN) Елена Осипова беше в България от 6 до 9 октомври. Посещението й е етап от процеса по включване на вековните букови гори от резерватите на НП „Централен Балкан“ като обект от световното природно наследство към ЮНЕСКО, съобщи БГНЕС. Експерти от дирекция Националната служба за защита на природата (НСЗП) представиха Националната екологична мрежа и законодателството в областта на управлението на защитените територии. Директорът на ДНП „Централен Балкан“ Генчо Илиев обясни структурата на Парковата дирекция и характеристиките на предложените за включване в обекта резервати. Елена Осипова се срещна в МОСВ и с директора на НСЗП Мирослав Калугеров. С експерти от НСЗП, ДНП „Централен Балкан“ и Лесотехническия университет Осипова направи три пешеходни прехода в резерватите „Боатин“, „Царичина“ и „Джендема“. Теренните посещения позволиха IUCN-експертът да се запознае с различни местообитания на бука и да се убеди в качествата на българската номинация. На срещите с представители на властите от Троян и Карлово, с НПО, работещи за съхраняването на традиции и продукти, с местния туристически бизнес и с ползватели на ресурси в „Централен Балкан“, пролича обществената подкрепа и одобрение, на които се радва номинацията. Теренното посещение на независимия експерт трябва да потвърди високата оценка за пълнотата и качеството на номинационното досие на буковите гори в деветте резервата на НП „Централен Балкан“, представено на оценителния орган към ЮНЕСКО – IUCN. Необходимо е да се одобрят не само физическите характеристики на предложените територии, но и механизма на тяхното управление и нагласите на заинтересовани страни от региона към предложението. България беше поканена от ЮНЕСКО да се присъедини заедно с Австрия, Албания, Белгия, Полша, Румъния, Словения, Украйна, Испания, Италия и Хърватия към серийния обект „Първичните букови гори на Карпатите и в други райони на Европа“. Проектът бе иницииран от Федералното министерство по околна среда, защита на природата и ядрена безопасност на Германия, и цели опазване на уникалните вековни букови гори в цяла Европа. Той представлява разрастване на вече съществуващ проект, обхващащ вековни букови масиви в Словакия, Украйна и Германия. Столетните букови гори в резерватите на Национален парк „Централен Балкан“ са идентифицирани като гори, притежаващи необходимите качества да бъдат включени в Списъка на световно наследство на ЮНЕСКО. Те са представителни – вековни, с високо биоразнообразие, с утвърден управленски механизъм, гарантиращ опазването им. 

България внесе в ЮНЕСКО номинациите си за четири биосферни резервата

България внесе в ЮНЕСКО номинации за четири биосферни резервата - "Централен Балкан", "Червената стена", "Узунбуджак" и "Сребърна", съобщава пресцентърът на Министерството на околната среда и водите, предаде БНТ. Националният комитет по програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО одобри номинациите за обявяване на биосферните резервати и ги внесе в секретариата на програмата, се посочва в съобщението. Отбелязва се, че МОСВ е подкрепило процеса по избор и номиниране на биосферни резервати чрез проект, финансиран от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда и изпълнен от Българската фондация "Биоразнообразие". Целта на проекта е била да подпомогне процеса на ревизия на биосферните резервати от "стара" генерация. При реализирането му са проучени възможностите за създаване на съвременни биосферни резервати в осем региона на България. Номинирането на четирите биосферни резервата е подкрепено с решения на ОбС на присъединилите се общини. Документите са подписани от кметовете, от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, от директора на Изпълнителната агенция по горите и от председателя на Националния комитет по програмата. България се включва в програмата "Човекът и биосферата" през 1977 г. със 17 строги резервата, с което се превръща в една от страните с най-представителните мрежи от биосферни резервати в Европа. Със Севилската стратегия от 1995 г. ЮНЕСКО прие нова концепция за биосферните резервати, съгласно която едновременно със защитата на природата резерватите следва да създадат условия за устойчиво развитие на местните общности и региони, припомнят от МОСВ. Ефективното управление и функционирането на биосферните резервати предполага участие на всички заинтересовани страни, за да се постигне устойчив баланс между опазването на биоразнообразието, икономическото развитие и съхраняването на културното наследство, и справедливата подялба на ползите от управлението на територията, се посочва в съобщението.

България е внесла в ЮНЕСКО номинации за 4 резервата

България е внесла в ЮНЕСКО номинации за 4 резервата - съобщава Министерството на околната среда и водите.  Националния комитет по Програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО е одобрил „Централен Балкан“, „Червената стена“ „Узунбуджак“ и „Сребърна“ за обявяване за биосферни резервати.  В ЮНЕСКО е представена и пътна карта за развитието на биосферните резервати у нас и присъединяването им към световната мрежа, се пособва в съобщението на екоминистерството.

България внесе в ЮНЕСКО номинации за 4 биосферни резервата

Националният комитет по Програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО одобри номинациите за обявяване на биосферните резервати "Централен Балкан", "Червената стена", "Узунбуджак" и "Сребърна" и ги внесе в Секретариата на програмата. В ЮНЕСКО е представена и пътна карта,

Ще имаме ли биосферни резервати?

Граждани и управляващи от Малко Търново не са убедени в ползата от обяваване на цялата или на част от територията на общината за биосферен резерват. Проектът беше представен от експерти от екоминистерството и фондация "Биоразнообразие". Близо 670 са биосферните паркове от нов тип в 120 страни, които са под егидата на ЮНЕСКО. Те предвиждат симбиоза и съвместни действия между човека и природата - поясни Петко Цветков от фондацията: Биосферните резервати в днешно време се разбират като едно средство за регионално развитие. Не се предвиждат нови рестрикции в тези паркове. Следва се националното законодателство за защитените територии, категорични са от фондацията. От министерството поясниха, че проекти на общините в тези паркове биха имали приоритет. Не стана ясно, какъв точно ще е той. Съмнения изрази и кметът Илиян Янчев, защото и към момента, те са пренебрегвани: И кандидатствам по селските райони, а ми казват, "0" точки, г-н кмете, защото не сте приоритетни спрямо броя жители. А малките общини, малките хора, те по-малко ли са българи? И досега е трудно да се прави бизнес в района заради рестрикциите от парк Странджа смята Атанас Прангов: Никой не обещава, нито, кой ще го създаде, кой ще го управлява... Предстои Малко Търново все пак да гласува номинацията за биосферен парк на сесията през август. За страната има заявено желание за три парка: "Централен Балкан", "Родопи", "Добростран" и "Сребърна".

Централен Балкан става първият биосферен парк у нас

Общините, на чиято територия се намира ДНП "Централен Балкан", подготвят обща кандидатура за създаването на първия в България биосферен парк по програмата "Човекът и природата" на ЮНЕСКО. Това стана ясно в четвъртък на среща дискусия с участието на представители на общините Карлово, Пирдоп, Сопот, Тетевен, Троян, Павел баня, Севлиено и Антон,