28.10.2016

България е най-подходяща дестинация за инвеститори в имоти, търсещи доходност

В тази група попадат предимно държави от Централна и Източна Европа, но водещите западноевропейски пазари ще продължат да генерират най-много вложения