25.10.2016

Васил Велев: КФН трябва да завиши таксите за компаниите минимално

Според него разликата във финансовите възможности на компаниите и тези на пенсионните фондове и застрахователните дружества е огромна

Още

Карина Караиванова: Развитие на фондовата борса и пълна прозрачност

 Развитие на капиталовия пазар, много статистически данни и анализи, пълен курс към прозрачност в работата и равно третиране на поднадзорните лица. Това обеща зам.-финансовият министър Карина Караиванова, която като единствен кандидат за шеф на Комисията за финансов надзор (КФН) и в продължение на час беше изслушана и отговаряше на въпроси на депутатите от бюджетната комисия в Народното събрание. По думите на Караиванова в момента капиталовият ни пазар е поставен в ъгъла. Неговата пазарна капитализация е едва 10 на сто от БВП, докато за развитите пазари тя стига и дори надхвърля 100%, посочи Караиванова. Затова една от краткосрочните мерки, които почти сигурният нов шеф на КФН ще предприеме е да развие капиталовия ни пазар. „Набелязала съм множество мерки, като разнообразяване на финансовите инструменти, намаляване на административните процедури, електронизация, развитие на търговията с деривативни инструменти и стимулиране на мажоритарните собственици да увеличат търгуваните акции на компаниите на борсата, посочи Карина Караиванова пред депутатите. Освен това кандидатът за председателското място в КФН смята да работи за развитие на отделен сегмент на фондовата борса за малки и средни предприятия. На него те ще могат да набират капитал не чрез проспекти, а при облекчени условия, обясни тя. Новият фокус на КФН ще бъде превенцията и оценката на риска, каза още Караиванова. В тази връзка ще се увеличи събираната от финансовия надзор статистическа информация, както и нейния задълбочен анализ.   В изключително кратки срокове ще бъде направен анализ на управлението и компетенциите, както и на оперативната ефективност на комисията. Ще бъде направен и финансов одит. Наред с това ще бъде оценен и наличният човешки ресурс в КФН. Добрите кадри ще бъдат запазени и дори ще бъдат стимулирани с по-високи заплати, стана ясно от презентацията на Караиванова. Където се установи липса на кадри, ще бъде привлечен външен ресурс и като цяло ще се насърчава кариерното израстване. КФН вече няма актюери, посочи в тази връзка кандидатът за шеф. Също така се предвижда максимално бързо ще бъдат проведени поредица от срещи с инвестиционната общност и бизнеса, с които ще бъде обсъдена работата на КФН, както и мерки за съживяване на капиталовия пазар. Караиванова предвижда и регулярни срещи с бизнеса, както и обучения. В отговор на депутатски въпрос за увеличения брой на нелицензирани инвестиционни посредници кандидатът за шеф на КФН каза, че планира извършването на спешни извънредни проверки, като за целта вероятно ще е необходимо доразвиване на законодателството. По отношение на започналите стрес-тестове на застрахователите и пенсионните компании Карина Караиванов коментира, че не се притеснява, че ще встъпи в длъжност след техния старт. „Щях да съм по-притеснена, ако заема поста, след като стрес-тестовете са приключили”, каза тя. И допълни, че на база на информацията, с която разполага не смята, че стрес-тестовете са зле организирани, като си запази правото на последващ коментар по темата. От страна на бизнеса участие взе председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Велев коментира, че развитието на капиталовия пазар не може да е функция и задача само на КФН. Според него, наред с начертаните мерки, листването на миноритарни дялове на големи държавни компании, както и финансирането на инфраструктурни проекти чрез фондовата борса, ще допринесат много за нейното съживяване. Очаква се до края на тази седмица Народното събрание да избере Карина Караиванова за шеф на КФН.