24.10.2016

Още

Асоциацията на градовете и регионите с културно–историческо наследство във Франция консултира българската структура

По инициатива на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов старата столица бе домакин на работна среща между Асоциацията на градовете и регионите с културно –историческо наследство във Франция и българската асоциация на историческите градове. Родната структура бе представена от експерти от градовете Елена, Горна Оряховица, Дряново, Трявна.

Експерти от Асоциацията на историческите градове в България заседаваха с френските си колеги

По инициатива на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов, старата столица бе домакин на работна среща между Асоциацията на градовете и регионите с културно –историческо наследство във Франция и Асоциация на историческите градове в България. Българската асоциация бе представена от експерти от  градовете Елена, Горна Оряховица, Дряново, Трявна. От френска страна участваха експерти, както и специалисти от побратимения на Велико Търново град Байон. Асоциацията във Франция наброява над 200 общини, като през последната година към нея са се присъе...