19.12.2017

Близо 40 лв. такси прибират банки от всяка разплащателна сметка

Aнaлизът пoкaзвa, че при по-малките банки годишните такси за поддръжка на разплащателна са по-ниски, но за сметка на други удръжки

Още

Горещи