27.10.2016

К. Караиванова: Нужни са обединени усилия за развитието на капиталовия пазар

В израз на желанието за това днес беше подписан меморандум за създаване на Съвет за развитието на капиталовия пазар