27.10.2016

МФ няма да удължава сроковете за компенсациите за лихвоточките

Собственици на жилищно-спестовни влогове, които са в окончателните списъци за компенсиране, могат да предявяват искания до края на ноември