23.10.2016

Повишават се минималните заплати на медиците

Днес беше подписан колективният трудов договор за отрасъл „Здравеопазване”, който не беше подновяван от две години