27.10.2016

Работодателите по морето най-често не заплащат нощния труд и работата в почивните дни

Най-голям дял в сезонните обекти имат нарушенията, свързани с работното време, съобщиха от Инспекцията по труда