25.05.2018

Работодателите по морето най-често не заплащат нощния труд и работата в почивните дни

Най-голям дял в сезонните обекти имат нарушенията, свързани с работното време, съобщиха от Инспекцията по труда

Още

Горещи